Verkkosivut

Digitalisaation myötä verkkosivuista on tullut yritysten tärkein markkinoinnin väline. Huolellisesti suunnitelluilla ja toteutetuilla verkkosivuilla tavoitat potentiaaliset asiakkaasi ja kasvatat myyntiäsi. Siispä toimivat verkkosivut ovat pitkäaikainen ja kannattava sijoitus, jotka maksavat itsensä takaisin.

Kokonaisuudessaan verkkosivupalvelumme kattaa sivuston graafisen suunnittelun ja teknisen toteutuksen. Sivun ulkoasu, rakenne ja toiminnallisuudet toteutetaan vastaamaan asiakkaan yksilöllisiä tarpeita, joten emme käytä niiden kehityksessä valmiita sivupohjia. Olemme asiakkaan apuna myös sisällön suunnittelussa ja viimeistelyssä, jotta sivusto löytyy hakukoneista halutuilla avainsanoilla. Toteutamme sivut WordPress-julkaisujärjestelmää hyödyntäen, mikä mahdollistaa sivujen sisällön lisäämisen ja päivittämisen helposti myös asiakkailtamme.

Pyydä tarjous

Suunnittelu

Verkkosivuston suunnittelu aloitetaan sisällön ja rakenteen hahmottamisella yhdessä asiakkaan kanssa. Sivun ulkoasu suunnitellaan yhtenäiseksi yrityksen visuaalisen ilmeen kanssa. Suunnittelutyön keskiössä on käyttäjälähtöisyys, eli verkkosivut rakennetaan palvelemaan yrityksesi kohderyhmää ja siten myös liiketoiminnallisia tavoitteitasi.

Toteutus

Verkkosivut ovat usein ensimmäinen kontakti potentiaalisiin asiakkaisiin, joten niiden tulee olla käyttäjä­ystävälliset ja luottamusta herättävät. Siispä on tärkeää, että ne toimivat erilaisilla laitteilla ja selaimilla. Lisäksi huolehdimme erilaisin optimoinnin keinoin siitä, että sivut latautuvat mahdollisimman nopeasti. Näillä ominaisuuksilla on myös vaikutusta sivuston näkyvyyteen hakukoneissa.

Ylläpito

Tarjoamme verkkosivustoille ylläpitopalvelua, johon sisältyy erilaiset ohjelmisto- ja tietoturvapäivitykset, sivuston varmuuskopiointi sekä kävijäanalytiikan raportointi asiakkaalle. Näillä toimenpiteillä varmistamme sivuston toiminnallisuuden ja kehityksen jatkuvuuden sivuston julkaisun jälkeen. Toimimme myös asiakkaan teknisenä tukena sivustoon liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa.

Verkkosivuprojektin eteneminen

1

Alkukartoitus

Kohderyhmän sekä sivuston tavoitteiden ja laajuuden kartoittaminen

2

Suunnittelu

Sivuston rakenteen ja visuaalisen ilmeen ideointi ja suunnittelu

3

Toteutus

Sivun tekninen toteuttaminen, optimointi ja testaaminen

4

Julkaisu

Sivuston julkaiseminen ja jatkokehittäminen

Mistä verkkosivun hinta koostuu?

Verkkosivuston hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat sivuston laajuus, ulkoasun yksityiskohtaisuus (värimaailma, kuvat, logo, typografia), sivustoelementtien asettelu, sisällön suunnittelu ja viimeistely, kieliversiot sekä toiminnallisuudet ja integraatiot. Erilaisia verkkosivulle toteutettavia toiminnallisuuksia voivat olla mm. blogi, lomakkeet, uutiskirjeet, hakutoiminnot, varausjärjestelmät, kuvagalleriat ja sosiaalisen median toiminnot. Hintaan vaikuttavien tekijöiden suuresta lukumäärästä johtuen verkkosivu­projektin hintaa kannattaa tiedustella meiltä suoraan jättämällä viestiä alla olevan lomakkeeseen tai soittamalla numeroon 0403569665.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous